Om

Så arbetar vi

Vår kunniga personal har kompetens och resurser att alltid kunna utvärdera relationen pris, kvalitet

och önskad funktion i syfte att kunna erbjuda våra kunder det mest prisvärda alternativet.

 

Kvalitetspolicy

Vi utför alltid våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroendet att utföra nästa uppdrag.

Kvalitet för oss handlar om att alltid hålla vad vi lovat och helst överträffa våra kunders förväntningar.

Vi har valt att kvalitetssäkra alla väsentliga huvudprocesser i den projektrelaterade verksamheten.

 

Miljöpolicy

Vi är överens om att i allt vårt agerande verka för en god livsmiljö nu och i framtiden.

Detta innebär bl a att vi skall:

Förebygga och säkerställa miljöaspekterna som en väsentlig del i vårt verksamhetssystem

Hushålla med resurser i alla våra processer

Undvika giftiga och långlivade naturfrämmande produkter i vår produktion och minimera energiförbrukning med hänsyn till våra kunders krav på klimat och komfort.

 

Personal och arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att företaget skall utgöra en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till

utveckling och utmaningar för alla medarbetare och därmed också utgöra en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöfrågorna är därför en naturlig och väsentlig del i all vår utbildning, information, planering och

uppföljning och i vår dagliga verksamhet. Ingen skall behöva drabbas av skador, olycksfall eller sjukdom p.g.a. arbetet.

En god grundförutsättning är att vi alltid anstränger oss för att etablera goda relationer med våra kunder

och övriga medarbetare i syfte att befrämja en långsiktig relation.