Om oss

Så arbetar vi

Vår kunniga personal har kompetens och resurser att alltid kunna utvärdera relationen pris, kvalitet

och önskad funktion i syfte att kunna erbjuda våra kunder det mest prisvärda alternativet. Vårt fokus ligger mot företagskunder och vi jobbar med EPS, massagolv, natursten, renoveringar, avjämningar och infrastrukturella golvlösningar. Vårt utbud är brett för att möta många olika behov och vi kan arbeta med flera moment i samma projekt.


Kvalitetspolicy

Kakelvision utvärderar löpande företagets insatser inom kvalitetsområdet för att kunna göra ständiga förbättringar, vilka skall skapa ömsesidigt mervärde för Kakelvision och kunden. Vi utför alltid våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroendet att utföra nästa uppdrag. Kvalitet för oss handlar om att alltid hålla vad vi lovat och helst överträffa våra kunders förväntningar. Vi har valt att kvalitetssäkra alla väsentliga huvudprocesser i den projektrelaterade verksamheten.


Miljöpolicy

Vi skall vara det självklara valet för de kunder som specifikt prioriterar en minimal miljöpåverkan för sitt projekt.

Detta innebär bl a att vi skall:

- Förebygga och säkerställa miljöaspekterna som en väsentlig del i vårt verksamhetssystem

- Hushålla med resurser i alla våra processer

- Undvika giftiga och långlivade naturfrämmande produkter i vår produktion och minimera energiförbrukning                                     med hänsyn till våra kunders krav på klimat, komfort och kvalité.


Personal och arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att företaget skall utgöra en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till

utveckling och utmaningar för alla medarbetare och därmed också utgöra en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöfrågorna är därför en naturlig och väsentlig del i all vår utbildning, information, planering och

uppföljning och i vår dagliga verksamhet. Ingen skall behöva drabbas av skador, olycksfall eller sjukdom p.g.a. arbetet. En god grundförutsättning är att vi alltid anstränger oss för att etablera goda relationer med våra kunder

och övriga medarbetare i syfte att befrämja en långsiktig relation.

AdressKakelvision Stockholm AB Stenhuggarvägen A 132 38 Saltsjö-boo Sweden

Org. nr: 556836-3195

Följ oss 

© Copyright. All Rights Reserved.